แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมแบบทอดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในศตวรรษที่ 21 เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน 70 คะแนน สามารถกดรับเกียรติบัตรได้ทันทีค่ะ

ขอขอบคุณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: