แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อได้ที่ E-mail : [email protected] พร้อมแนบผลคะแนน /คำนำหน้า,ชื่อ-นามสกุล/วันที่ดำเนินการ
(**หากได้รับเกียรติบัตรล่าช้าต้องขออภัยในระบบและจะรีบดำเนินการจัดส่งให้โดยเร็ว**)

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เรียนรู้เนื้อหา คลิกที่นี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: