เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ขั้นตอนหลักๆ อยู่ ๘ ขั้นตอนใหญ่ หมายถึงขั้นตอนที่ต้องเขียนดังนี้

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

-ขั้นตอนที่ ๑ เขียน “สุภาษิตบทตั้งพร้อมคำแปล” เป็นสุภาษิตที่สนามหลวงกำให้เป็นโจทย์ ต้องเขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ

-ขั้นตอนที่ ๒ ย่อหน้าเขียน คำนำหรืออารัมภบท คือเขียนคำว่า “บัดนี้ จักได้ …สืบต่อไป”

-ขั้นตอนที่ ๓ ย่อหน้าเขียน อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง ประมาณ ๘-๑๕ บรรทัด จากนั้นต่อด้วยคำ “สมดังสุภาษิตที่มาใน …ว่า” เช่น “สมดังสุภาษิตที่มาใน ขุทฺทกนิกาย ธรรมบท ว่า” -ต้องปิดด้วยคำว่า “ว่า” เสมอ เป็นการบอกที่มาของสุภาษิตเชื่อมก่อนจะเขียนในขั้นที่ ๔

-ขั้นตอนที่ ๔ เขียน สุภาษิตเชื่อมพร้อมคำแปล เป็นสุภาษิตที่เราจำมาเอง ให้อยู่กึ่งกลางและตรงกับสุภาษิตบทตั้งด้วย

-ขั้นตอนที่ ๕ ย่อหน้าเขียน อธิบายเนื้อความสุภาษิตเชื่อม ประมาณ ๘-๑๕ บรรทัด

-ขั้นตอนที่ ๖ ย่อหน้าเขียน สรุปความกระทู้ธรรม ให้ได้ใจความสาระสำคัญ ประมาณ ๕-๖ บรรทัด เมื่อสรุปเสร็จแล้วต้องเขียนต่อด้วยคำว่า “สมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่า

-ขันตอนที่ ๗ ให้ยกสุภาษิตบทตั้งพร้อมคำแปล มาเขียนปิดอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องเขียนให้อยู่กึ่งกลางตรงกันพอกับสุภาษิตเชื่อม

-ขั้นตอนที่ ๘ บรรทัดสุดท้ายเขียนคำว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้” เพื่อปิดการเขียนเรียงแก้กระทู้ธรรมทั้งหมด

สำคัญ : ตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ จนถึง ๘ ต้องเขียน “เว้นบรรทัดทุกบรรทัด”

ตัวอย่างการเขียน กระทู้ธรรมชั้นตรี

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ตัวอย่างการเขียน กระทู้ธรรมชั้นโท

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ตัวอย่างการเขียน กระทู้ธรรมชั้นเอก

เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก
เผยแพร่ ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ตรี โท เอก

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: