กยศ. ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

กยศ. ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

กยศ. ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2564 และแนวทางการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ รวมถึงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System – DSL) ในส่วนของระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System – LOS) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในระดับ

  1. ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
  3. ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน) วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  4. ระดับอุดมศึกษา วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2564

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 …คลิกที่นี่
** สำหรับระดับมัธยมศึกษา สิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัด กองทุนขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น**

หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

หนังสือเชิญประชุมสัมมนา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา วันที่ 3-5 มีนาคม 2584 ...คลิกที่

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนา กยศ. 2564
กำหนดการสัมมนา กยศ. 2564

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ : 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมสัมมนาผ่านระบบ Application Zoom
– Computer PC (window 7 ขึ้นไป) / Notebook / Tablet / Smart Phone
– Browser ที่สามารถใช้งานในระบบได้ Internet Explorer / Google Chrome

2. Download Application Zoom และ สแกน QR Code คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom 

QR Code คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom
QR Code คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Application Zoom

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ. โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352, 353, 354, 359

ที่มา เว็บไซต์ กยศ.

รวมข่าวเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: