กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564

กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 โดยที่เป็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบจัดการการให้กู้ยืม(LOS) และแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กองทุนจึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้

กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (1)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (1)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (2)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (2)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (3)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (3)
กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 (4)

ดาวน์โหลด ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ที่มา เว็บไซต์ กยศ.


รวมข่าวเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: