ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

กรุณาระบุอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะส่งเกีบรติบัตรให้ทางอีเมล์ที่ท่านระบุ

ทำแบบทดสอบออไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: