แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีพังงา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายในชีวิตประจำวัน” กิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวได้ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สภานักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: