แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี โดยโรงเรียนท่าบ่อ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี โดยโรงเรียนท่าบ่อ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี โดยโรงเรียนท่าบ่อ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าบ่อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี โดยโรงเรียนท่าบ่อ

แบบทดสอบนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าบ่อ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบความรู้พัฒนาตนเองผ่านระบบ ONLINE เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี เพื่อรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (7 สิงหาคม ของทุกปี) พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หากท่านสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้าอีเมลที่ท่านกรอกอัตโนมัติ กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้องนะครับ ระบบจำกัดวันละ 1,500 ท่านครับ
เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2564

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนท่าบ่อ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: