ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จาก โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง สพป.อุดรธานี เขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ผู้เข้าทดสอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป (9 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางระบบจะส่งเกียรติบัตรตามที่อยู่ของ E-mail ของผู้เข้าทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: